Stressbehandling

Undskyld vi roder, hjemmesiden er under redigering.

For virksomheder

Har jeres virksomhed udarbejdet en stresspolitik? Hvis I har, hvordan bruger i den så?

Erfaring viser at mange virksomheder har en stresspolitik, men glemmer at anvende den i dagligdagen, til  den nødvendige stresshåndtering. Den tages først i brug, når en medarbejder udviser tydelige stresssymptomer, eller bliver sygemeldt.

Hvorledes forebygger og håndterer I stress på jeres arbejdsplads, og holder I fast i det. De gode intentioner, om at gøre noget ved trivslen på arbejdspladsen, virker kun hvis I anvender dem.

Jeg har en udvidet og kompetent værktøjskasse med helt jordnære og konkrete værktøjer til at reducere stress på arbejdspladsen. Jeg kan hjælpe med at fastholde eller at lave jeres trivselspolitik, så det ikke flyder ud og i værste fald ikke bliver til noget.

For private

Det kan være meget vanskeligt og svært, at erkende når du rammes af stress. Du går måske og tror, at du ikke kan blive ramt af stress, og når det så sker, kommer det som en kæmpe overraskelse for dig. Du siger måske ”jeg kan ikke forstå det, jeg troede ikke jeg kunne blive ramt af stress”. Alle mennesker har potentiale til at blive ramt af stress, uden undtagelse. ca. 10 -12% af alle danskere i den erhvervsaktive alder, er så stressede at de har brug for hjælp. Uden den rette hjælp kan det få alvorlige konsekvenser.

Du har muligheden for at gøre noget ved det, men kun hvis du tager handling. Mit ønske er at hjælpe så mange som mulig af med deres stress, og derved få deres livskvalitet tilbage. Jeg har de helt rette værktøjer der skal til, for at forebygge stress og lære dig den nødvendige stresshåndtering så den ikke udvikler sig.

Kontakt mig for en kort uforpligtende samtale.

 

Få en indledende samtale gratis

Der tilbydes en indledende samtale af en varighed på 30 minutter. Book tid nu.

 

Lidt om mig

Min passion er at hjælpe mennesker med, at finde frem til den bedste version af sig selv. Jeg har i mange år arbejdet som socialrådgiver og konsulent i offentlige forvaltninger. I arbejdet har det været nødvendigt med stor omstillingsparathed og fokus på kerneopgaven. De konstante forandringer kunne til tider være udfordrende. Jeg har stor erfaring på flere områder og er ofte løbet ind i kolleger og medarbejdere, der har vist tegn på alvorligt stress og derfor har haft vanskeligt ved, at udfører deres daglige opgaver, og i det hele taget følge med. Det er ærgerligt at se ens kolleger miste arbejdsglæden og ikke får sat deres faglighed i spil, grundet pres fra alle sider.  Medarbejderne har næsten altid kontakt til deres nærmeste leder, men uden, det fører til det nødvendige resultat. Jeg har derfor ofte set magtesløst til, når en kollega, blev mere og mere indesluttet, opfarende og mistet overblikket over deres arbejdsopgaver. Opgaver de ellers er yderst kompetente til. De har ikke pludseligt mistet deres kompetencer, det er noget helt andet der spiller ind, når stress bliver en modspiller og ikke en medspiller. Jeg har derfor specialiseret mig i at afhjælpe stress. Jeg har via mine erfaringer og uddannelse, erhvervet mig en udvidet værktøjskasse, med konkrete redskaber, til at behandle og forebygge stress, samt skabe udvikling for den enkelte. Bh. Jane

Den nødvendige forandring

Det er mit ønske og mål, at så mange mennesker som mulig bliver stressfri. Det er et kæmpe stort samfundsmæssigt problem, at der fortsat er så mange mennesker der bliver sygemeldt med stress. Det er min vision at bidrage til at så mange mennesker som muligt, lærer stresshåndtering og bliver i stand til at håndtere det krydspres de stilles overfor på arbejdet og i hverdagslivet.

Forandring er nødvendig

Det vil uundgåeligt være nødvendigt, at der skal ske nogle forandringer i dit liv, for ikke at falde tilbage i gamle mønstre, der var den/de medvirkende årsager til de forhold der udløste din stress. Det er vigtigt, at du selv er parat til at skabe disse forandringer i dit liv, så du kan forblive stressfri.

Nogle gange kan 1 eller 2 forebyggende samtaler være nok, for at du selv er i stand til at komme videre.

Er du derimod sårbar over for stress og har du tidligere været sygemeldt. Skal der mere til. Her anbefaler jeg et længere forløb, der strækker sig over nogle måneder. Du skal vide at det ikke er det jeg gør, der gør dig stressfri, men dig selv, hvis du følger min vejledning, så rent faktisk anvender de redskaber du får hos mig, bliver du stressfri.

 

“Uanset om vi tilbyder eller søger hjælp, så er vi alle sårede og vi er alle fuldkomne”

Saki Santorelli