Hvad er stress

Stress er helt naturligt. Stress er de forandringer der sker i kroppen og hjernen, når vi belastes over en længere periode. Stress er det pres vi mærker indefra, som vores følelser og tanker. Stress er i bund og grund en meget basal overlevelsesmekanisme. De centrale områder i vores hjerne (det limbiske system og store dele af cortex) svarer til, hvad alle pattedyr har. Det er områder, som styrer vores basale behov, hukommelse, følelser osv. Når vi taler om stress, taler vi primært om de mere primitive dele af vores hjerne.

Stress sker ubevidst

Stress starter et sted i hjernen, som er udenfor vores bevidsthed. Vi kan som regel registrere, at vi er stressede, både ved den måde vi tænker på, samt ved de fysiske signaler fra kroppen. Men vi har ikke i selve situationen nogen bevidst kontrol over, når stressen starter, ligesom vi heller ikke altid kan gennemskue årsagen til, vi bliver stresset. Hvilket betyder, vi har vanskeligt ved at erkende stressen. Stresshåndtering går bl.a. ud på at lære at stoppe en udviklende stress, så hurtigt som muligt.

Kortvarig stress 

Kortvarig stress er, det vi kalder for hverdagsstress og altså den type stress som alle mennesker udsættes for en gang imellem. Denne type stress medfører en række fysiologiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner. Det skærper vores opmærksomhed og gør hver enkelt i stand til at yde sit bedste i den nuværende situation. Det kan være situationer, som kræver en ekstraordinær indsats fra os i den givne situation. F.eks.

Langvarig stress

Langvarig stress opstår, når der er en ubalance imellem de udfordringer du står over for og de muligheder du har for at håndterer og løse udfordringen. Hvis vi oplever gentagende eller vedvarende stress i dagevis, ugevis eller månedsvis, udsætter vi vores krop og psyke for en belastning, som den ikke fra naturens side er beregnet til. Denne påvirkning gør, at vi kommer mere og mere ud af balance. Vi vil både fysisk og psykisk fungere dårligere. Langvarig stress skyldes oftest, at man er belastet på flere livsområder på en gang.

Stress og motion

Der er mange meninger om stress og fysisk aktivitet og om det er godt for en stresset person, at være fysisk aktiv. Fysisk aktivitet, er sundt når man lider af alvorlig stress, men med måde. Moderat fysisk aktivitet f.eks. at gå en tur dagligt i et tempo hvor man kan føre en normal samtale uden at blive forpustet, kan på alle måder være med til at heale en presset sjæl.

Få mit nyhedsbrev!

Få nyheder og tilbud direkte i din indbakke.
Jeg spammer ikke og du kan altid framelde dig igen.